കേരള ബജറ്റ് പ്രസംഗം (2024-25)     Kerala Budget Speech (2024-25)      കേരള പൊതു വില്പന നികുതി ഓൺലൈൻ ആയി ഒടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് 0471-2785149 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക     നികുതി വെട്ടിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ വിശദാംശങ്ങൾ inform.sgst@kerala.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കുക. വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായിരിക്കും      നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയൂ... സമ്മാനം നേടൂ - പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ     പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് :  അനർഹമായ അഥവാ നിരോധിത ഇൻപുട്ട് നികുതി സംബന്ധിച്ച വിവരണം GSTR-3B  റിട്ടേണിൽ പട്ടിക 4B യിൽ നിർബന്ധമായും ചേർക്കേണ്ടതാണ്.  വിശദാംശം ട്രേഡ് സർക്കുലർ 1 / 2022 കാണുക.     ജി .എസ് .ടി റൂൾ 46 (ബി) പ്രകാരം നികുതിദായകർ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും ഇൻവോയ്സുകളുടെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് പുതിയതായി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് .     2022 -2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നികുതിദായകന്റെ പാൻ (PAN) - അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൊത്ത വാർഷിക വിറ്റ് വരവ് (Aggregate Turnover) 10 കോടിയിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് 1 ഏപ്രിൽ, 2023 മുതൽ ഇ - ഇൻവോയ്സിങ് നിർബന്ധം      ഐ .ജി .എസ് .ടി അടയ്ക്കാതെ സെസ്സ് യൂണിറ്റുകളിലേക്കോ , വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ ചരക്കുകളോ , സേവനങ്ങളോ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കയറ്റുമതിക്കാരും 2023 -2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിങ് ( LUT ) ഓൺലൈൻ ആയി ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് . പ്രസ്തുത സൗകര്യം ജി .എസ് .ടി പോർട്ടലിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് .
Luckybill latest results available in Luckybill mobile app
luckybill-mobileapp
lucky-bill
lucky-bill-tollfree

SGST Updates

GSTN Updates

GSTN Updates

Initiative for managing and processing all govt. documents and files in electronic mode.

Any grievance related to Taxes

Say Something about us

Easiest way to report suspected tax evasion

Know GST

Collection under GST

Return Filing
 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
About Taxes
Act
Address
Appellate Orders
Articles
Audit Wing
AUTHORITIES UNDER RTI
Capacity building
CGST Updates
Circulars
Citizen RTI
Citizen Service
Clarifications
Contact
Court cases
Court Judgments
Department Directory
Department orders
Events
Forms Archive
General Transfer
GST
GST Advance Ruling
GST Circular
GST Practioner
GST Services
GSTN Updates
How to do
Important Dates
Intelligence & Enforcement Wing
KGST Notification
Know GST
Law Wing
Legal Matters
List of Return Revision Applications not allowed
List of Return Revision Applications Received
Lucky Bill Draw
Money Lenders
Monthly Fact sheet
Monthly Lucky Draw
Notifications
Notifications GST
Notifications VAT
Officials
Other than Court cases
Publications
Rate of GST on goods
RATE OF GST ON SERVICES
Recruitment
RESOURCES ON GOODS AND SERVICE TAX
Return Revision
Rules
Scrutiny
SGST Circular
SGST Updates
State Tax Notifications 2017
Tax Payer Services Wing
Tax Statistics
Tender
Uncategorised
Uncategorized
Weekly Lucky Draw
whatsnew
Go to Top
Kerala GST - State Goods and Services Tax Department
Skip to content