കേരള ബജറ്റ് പ്രസംഗം (2024-25)     Kerala Budget Speech (2024-25)      കേരള പൊതു വില്പന നികുതി ഓൺലൈൻ ആയി ഒടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് 0471-2785149 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക     നികുതി വെട്ടിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ വിശദാംശങ്ങൾ inform.sgst@kerala.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കുക. വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായിരിക്കും      നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയൂ... സമ്മാനം നേടൂ - പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ     പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് :  അനർഹമായ അഥവാ നിരോധിത ഇൻപുട്ട് നികുതി സംബന്ധിച്ച വിവരണം GSTR-3B  റിട്ടേണിൽ പട്ടിക 4B യിൽ നിർബന്ധമായും ചേർക്കേണ്ടതാണ്.  വിശദാംശം ട്രേഡ് സർക്കുലർ 1 / 2022 കാണുക.     ജി .എസ് .ടി റൂൾ 46 (ബി) പ്രകാരം നികുതിദായകർ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും ഇൻവോയ്സുകളുടെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് പുതിയതായി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് .     2022 -2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നികുതിദായകന്റെ പാൻ (PAN) - അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൊത്ത വാർഷിക വിറ്റ് വരവ് (Aggregate Turnover) 10 കോടിയിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് 1 ഏപ്രിൽ, 2023 മുതൽ ഇ - ഇൻവോയ്സിങ് നിർബന്ധം      ഐ .ജി .എസ് .ടി അടയ്ക്കാതെ സെസ്സ് യൂണിറ്റുകളിലേക്കോ , വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ ചരക്കുകളോ , സേവനങ്ങളോ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കയറ്റുമതിക്കാരും 2023 -2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിങ് ( LUT ) ഓൺലൈൻ ആയി ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് . പ്രസ്തുത സൗകര്യം ജി .എസ് .ടി പോർട്ടലിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് .

 

Finance Ministerശ്രീ.കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ
ബഹു: ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കേരള സർക്കാർ

dashboard

e-services

Amnesty

Taxpayer rating check

ലക്കിബിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഫലങ്ങൾ ലക്കിബിൽ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്

എസ്.ജി.എസ്.ടി അപ്ഡേറ്റുകൾ

സി.ജി.എസ്.ടി അപ്ഡേറ്റുകൾ

സി ജിഎസ്ടി അപ്ഡേറ്റുകൾ

  • തിയതി നീട്ടി.നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ 13/2021-CT , 14/2021-CT പ്രകാരം ഏപ്രിൽ മാസത്തെ GSTR-1, IFF എന്നിവ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് യഥാക്രമം മെയ് 26, 28 വരെ സമയം ദിർഖിപ്പിച്ചു.
  • 2021 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലെ GSTR-3B യഥാസമയം ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് CGST നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 08/2021, 09/2021 പ്രകാരം പലിശയിലും, പിഴയിലും ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് സമയം ദീർഖിപ്പിച്ചു
  • ഇ-വേബിൽ തടസ്സപ്പെടും
    2020 ഡിസംബർ 1 മുതൽ സിജിഎസ്ടി ചട്ടം 138E(a) യും (b) യും പ്രകാരം, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കുടിശ്ശികയുണ്ടെങ്കിൽ ഇ-വേബിൽ തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ്.

 

ജി.എസ്.ടി.എൻ അപ്ഡേറ്റുകൾ

ജി.എസ്.ടിഎൻ അപ്ഡേറ്റുകൾ

സര്‍ക്കാര്‍ സംബന്ധിയായ എല്ലാ രേഖകളും ഫയലുകളും ഇലക്ട്രോണിക് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംരംഭം.

ടാക്‌സ് സംബന്ധിയായ പരാതികള്‍

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം

ടാക്‌സില്‍ നടക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകള്‍ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പ മാര്‍ഗ്ഗം

ജി എസ് ടി യെ അറിയാം

റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ്

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
എസ്.ജി.എസ്.ടി അപ്ഡേറ്റുകൾ
ജി.എസ്.ടിഎൻ അപ്ഡേറ്റുകൾ
സി ജിഎസ്ടി അപ്ഡേറ്റുകൾ
Go to Top
Kerala GST - State Goods and Services Tax Department
Skip to content